Fleksibelt domenenavn

Fleksibelt domenenavn

Vi tilbyr nå en mer fleksibel domenenavn oppføring enn tidligere. Det betyr at vi løfter domenenavnet og løser det fra teknologien som er benyttet. Det betyr at du kan få oppført et domene i «org.uib.no» navnerommet samtidig som du realiserer nettsiden din ved hjelp av WordPress i vår «blogg» tjeneste. Det betyr også at du kan få et navnerom i «folk.uib.no», altså en personlig nettside, som du lager for eksempel som en egendriftet nettside.

Dette gjør vi fordi det er unaturlig at org.uib.no nettsider må lages kun med hjelp av html. En må kunne lage nettsider for organisasjoner ved hjelp av WordPress (bloggtjenesten), da dette er mye raskere, enklere å oppdatere osv.

Et annet godt argument for å tilby en fleksibel navneroms-ordning er at wordpress instanser kan opprettes umiddelbart under https://w.uib.no/sso, og en kan komme fort i gang med nettsiden uten hjelp av IT avdelingen.

Her er noen flere eksempler:

* helge.folk.uib.no kan realiseres for websiden http://folk.uib.no/mihho

* http://org.uib.no/presten/ kan realiseres i en WordPress instans

* internjur.org.uib.no kan realiseres i en Mediawiki instans (på Wikihost serveren)

Og så videre.

Hvordan gå fram videre? Om du ikke har preferanser på hvilken teknologi du ønsker å bruke, så bruk vår «blogg» tjeneste. Da går du først til https://w.uib.no/sso og lager deg en nettside. Den vil i første omgang få domenenavnet:

navn.w.uib.no

hvor navn er det du har valgt.

Deretter, sender du en bestilling til oss og ber om hva du ønsker. F.eks navn.org.uib.no

om dette er en organisasjon under UiB.

Eller, om dette er din personlige nettside, så bestiller du enten: dittfornavn.blogg.uib.no

eller:

folk.uib.no/dittfornavn

Vi kan altså realisere domenenavn på begge sider av url’en:

tjener.uib.no/dittnavn

dittnavn.tjener.uib.no

Du velger hvilket du ønsker, eller begge to.

og så vil vi foreta nødvendig endringer i webserver konfigurasjonen slik at nettsiden framstår under ditt ønsket domenenavn.

Hvordan bestille? Bestillingsskjema kommer, inntil det kommer, kan du bestille via https://bs.uib.no

og referer til denne nettsiden.