Egendriftede løsninger

Webhotellet for egendriftede løsninger får en installere og drifte sin egen web-løsning. Dette kan være installasjoner som Joomla, Drupal, WordPress og andre PHP relaterte CMS’er.

Tjenesten er ment for de som ønsker og har en god grunn til å drifte løsningen selv.

Det forutsettes at en har den tekniske kompetansen det kreves for å drifte en løsning hvor PHP og MYSQL er kjerneteknologiene.
Innlogging til server gjøres med SSH. Dersom en ikke vet hva SSH er, bør en heller se på standardløsningen Blogg (WordPress) som tilbys av IT avdelingen.

Vi ber om at løsningene som installeres ikke settes opp med åpenbare sikkerhetsfeil som lar uregistrerte brukere poste spam, sende mail, laste opp virus osv.

Vi trenger til enhver tid en ansvarlig person ved UiB for webhotell-kontoen som vi kan kontakte om nødvendig.

Dette betyr at dersom ansvarlig student/ansatt for løsningen avslutter sin tilknytning til UiB må en sørge for at ny person blir knyttet til ansvaret for løsningen.

Eegendriftede nettsider som har blitt hacket eller som inneholder store mengder spam må vi ta av nett grunnet sikkerhetshensyn. Vi vil deretter kontakte ansvarlig bruker for videre arbeid.


Hva får du:

  • Webhotellplass med PHP og MYSQL database.
  • Tilgang til standard Redhat Enterprise Linux server med SSH
  • Muligheten til kople på eksternt domenenavn til løsningen.¹
  • Muligheten til å drifte egen webløsning enten for deg selv eller på vegne av andre (organisasjon, enhet)

Hvordan:

Før du vurderer en egendriftet løsning, er det fint om du vurderer noen av de andre webhotell-løsningene vi tilbyr. Kanskje en standard WordPress i Blogg er det du trenger? I så fall kan du opprette bloggen din direkte her: https://w.uib.no/sso

Etter å ha kommet til konklusjonen at det er en egendriftet løsning som vil være det beste, opprett en sak i IssueTracker der du forteller oss hva du ønsker:

* Hvilket nettstedsnavn som er ønsket
* og hvem som ytterligere skal ha tilgang til å drifte løsningen

¹ Nettsteder får i utgangspunktet adressen: nettstedsnavn.h.uib.no.

Webhotellet har også mulighet for å svare på eksterne (ikke-uib) domenenavn av typen [nettstednavn].no, [nettstednavn].com osv. Eksterne domenenavn må skaffes og betales av brukeren selv. SSL sertifikat er i utgangspunktet ikke mulig å få på eksterne domenenavn. Vi anbefaler derfor å lage en redirigering fra det eksterne domenavnet til nettstedsnavn.h.uib.no som har SSL støtte.