Egendriftet WordPress løsning

Vi tilbyr nå en egendriftet WordPress løsning for ansatte og studenter for de som ønsker dette.

NB: Husk at UiB relatert informasjon som naturlig ligger under www.uib.no, skal ikke legges i egne WordPress installasjoner. De skal opprettes under www.uib.no i samråd med Kommunikasjonsavdelingen. Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål. (https://bs.uib.no)

Det en typisk kan tenke seg en egendriftet WordPress løsning kan brukes til er:

  • blogg (personlig/organisasjon)
  • diskusjonsfora
  • bilde/photo blogg
  • nyhetsbrev
  • med mer.

En egendriftet WordPress innebærer at en får tilgang til å selv installere plugins og tema via WordPress sitt Dashboard. Og har en behov for å teste ut flere plugins, eller utvikle eget tema, så kan en Egendriftet WordPress være løsningen for deg.

Dersom du ikke har behov for å installere egne plugins eller tema, så bør du heller lage en standard WordPress site hvor IT avdelingen drifter tjenesten.

Det er ikke nødvendig med SSH kunnskaper, men om du ønsker å logge inn med SSH, så får du også denne tilgangen til serveren.

Endringer i style.css og andre tema-relatert filer vil en også kunne gjøre via WordPress Dashboard.

Domenenavnet vil i utgangspunktet være på formen:

navn.h.uib.no

Når det gjelder domenenavn som:

navn.uib.no

som må det godkjennes av Kommunikasjonsavdelingen før vi kan sette det opp.

Hvordan bestille?

Lag en sak i https://bs.uib.no, merk denne med: «Ønsker egendriftet WordPress løsning».