WordPress nettside

Utålmodig? Lyst til å lage nettstedet din med en gang? Klikk her: https://wordpress.app.uib.no/

eller du kan les videre for mer informasjon:
w.uib.no ved IT avdelingen kjører en multibrukerversjon av wordpress.

WordPress er et av de mest brukte publiseringssystemene for web. Et publiseringssystem kalles ofte på engelsk for CMS (content management system) og WordPress er et slik CMS system.

Ønsker du en nettside, enten for å presentere deg selv på nett, eller for din organisasjonen eller din forskningsgruppe? Da kan en «WordPress nettside» være et alternativ.

Minner om at tjenesten kun tilbys for nettsider som ikke naturlig faller under «Eksternweben», som er UiB sin offisielle nettprofil. Dette er nettsider som faller under navnet rommet: www.uib.no.

Som eier av en nettside på w.uib.no får du en administratorkonto med mulighet for å legge til brukere selv og tildele disse forskjellige nivåer av rettigheter i din WordPress-instans. I tillegg har du mulighet til å velge blant forhåndsinstallerte temaer og tillegg (kalt på engelsk: “plugins”.)

WordPress ble valgt fordi det har en stor grad av fleksibilitet angående tilpasning av utseende og funksjonalitet. Du kan benytte tradisjonelt «format» som presenterer innhold i omvendt kronologisk rekkefølge (altså nyeste innhold øverst), eventuelt velge å presentere innhold som forskjellige «sider» dersom du har mest statisk innhold.


Hva du får:

  • url på formen nettstedsnavn.w.uib.no.¹
  • 2GB lagerplass.²
  • Administratorkonto med mulighet for legge til brukere og tildele disse ansvar.
  • Valg mellom forskjellige installerte temaer og pluginer.³
  • En nettsted der du stort sett kun trenger å konsentrere deg om å produsere innhold. IT-avdelingen drifter og oppgraderer den tekniske løsningen.

Hint:

Om din gruppe (organisasjon eller forskningsgruppe) skal bruke løsningen til å produsere mye tekstlig informasjon, kan det være at en Wiki kan tilby ett bedre alternativ enn en WordPress-instans.
Dersom en har produsert informasjon for Wikipedia og ønsker tilsvarende funksjonalitet i sin egen nettside, så kan Wikihost tjenesten også være et alternativ. Les mer om tjenesten på Wikihost

Hvordan:

Er du student eller ansatt ved UiB? Da kan selv opprette wordpress-nettstedet her:

https://wordpress.app.uib.no/

En bruker på w.uib.no kan være både administrator og medlem av flere wordpress-nettsteder på samme tid. Det er altså ikke nødvendig å ha flere kontoer selv om du er aktiv i flere.
Dersom du ønsker å bli medlem av et eksisterende nettsted må du kontakte administrator av nettstedet. Det samme gjelder flytting av administratoransvar til andre brukere.

Avklaringer

¹ Det er normalt ikke mulig å benytte andre domenenavn enn de som slutter på .w.uib.no. Likevel, i noen veldig spesielle tilfeller kan det vurderes eget domenenavn. Det må foreligge godkjenning av Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen om eget domenenavn under .uib.no skal opprettes. Domenenavn uten .w.uib.no vil få problemer i forbindelse med ssl-sertifikater. Slike domenenavn vil ikke få installert sitt eget ssl sertifikat. Det kan derimot opprettes en redirigering fra .uib.no adressen til w.uib.no.
SSL sertifikat er lagt inn under .w.uib.no, og admin-grensesnitt vil alltid kunne nås via adressen https://foobar.w.uib.no hvor foobar er navnet på ett wordpress-nettsted.
² Alle wordpress-instanser blir tildelt en kvote på 2GB som standard. Ønskes det mer enn 2GB ønsker vi at dere oppretter en sak om dette i IssueTracker med en kort begrunnelse og hvor mye plass som ønskes.
³ Vi har et ønske om stabil og sikker drift av wordpress-løsningen, derfor er det ikke muligheter for:
– selv å installere temaer og tillegg (plugins)
– få installert temaer og tillegg som en selv har laget eller gjort endringer på

Allerede installerte plugins vil bli fortløpende oppgradert når det kommer oppdateringer.
Plugins som feiler etter oppgradering, eller ved oppgradering av hovedsystemet, vil kunne bli avinstallert uten varsel.
Plugins har som regel en ranking og vurdering i forhold til hvordan fungerer med gjeldende versjon. Dersom det er punkter som kan indikerer at pluginen er ustabil eller ikke virker med gjeldende versjon av installert wordpress, så vil ikke pluginen bli installert.
Utdaterte plugins som ikke lenger blir vedlikehold av leverandør, kan bli fjernet i løsningen uten varsel.

Opplasting av flere filtyper er nå mulig. Om andre filtyper ønskes, meld inn sak om dette.

jpg jpeg png gif mp3 mov avi wmv midi mid pdf bib tex txt doc docx ppt pptx xls xlsx ods odt odp odf